Aan deze website mogen geen rechten worden ontleend. Al het materiaal op deze pagina is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder schriftelijke toestemming van DJ Remy Entertainment worden gebruikt, vermenigvuldigd of verspreid.

Persoonsgegevens door DJ Remy Entertainment verkregen via deze website, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens verworven zijn. Tevens blijven de gegevens in bezit van DJ Remy Entertainment en zullen de gegevens nooit worden overhandigd aan derden